Kontakt:
PROFAL
Sośnica 91 B, 63-330 Dobrzyca
tel.: (+48 62) 741 42 06
fax: (+48 62) 741 44 91
e-mail: profal@profal.com.pl